tab_support
Hotline:0989 000 273
 
 

Hỏi đáp

Trả lời:

Tôi mới tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (năm 2004). Tôi muốn qua Canada học Cao học (MBA) có được không? Trường ở Canada có đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm hay không.

Tôi mới tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (năm 2004). Tôi muốn qua Canada học Cao học (MBA) có được không? Trường ở Canada có đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm hay không.

Trả lời:

Tôi mới tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (năm 2004). Tôi muốn qua Canada học Cao học (MBA) có được không? Trường ở Canada có đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm hay không?

Trả lời:

Tôi mới tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (năm 2004). Tôi muốn qua Canada học Cao học (MBA) có được không? Trường ở Canada có đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm hay không?

Trả lời:

Tôi mới tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (năm 2004). Tôi muốn qua Canada học Cao học (MBA) có được không? Trường ở Canada có đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm hay không.

Trả lời:

Tôi mới tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (năm 2004). Tôi muốn qua Canada học Cao học (MBA) có được không? Trường ở Canada có đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm hay không?